TOTUS TUUS

Panorama okolic Dobczyc, Wiśniowej i Szczyrzyca ze szczytem Grodzisko

KULT MARYJNY

* WPISZ SIĘ DO KSIĘGI GOŚCI *

NA POŁUDNIE OD KRAKOWA

* PRZEGLĄDAJ KSIĘGĘ GOŚCI *
Kraków nazywany jest "miastem kościołów". Na Wzgórzu Wawelskim stoi wiekowa katedra a na Rynku kościół Najświętszej Marii Panny. W mieście zlokalizowane jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia o międzynarodowym znaczeniu. Ale ziemie nieco oddalone od królewskiej stolicy również nie są pozbawione znaków ludzkiej wiary. Teren położony mniej więcej 30 km na południe obfituje w lokalne ośrodki kultu maryjnego. Przed cudownymi wizerunkami Matki Boskiej klękają kolana i gromadzą się wota dziękczynne.
MYŚLENICE DOBCZYCE ZAKLICZYN DZIEKANOWICE WIŚNIOWA SZCZYRZYC GDÓW

Myślenice
Ołtarz z obrazem MB Myślenickiej
Myślenice, miasto powiatowe. Niedaleko rynku znajduje się kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny - sanktuarium Matki Boskiej. Cudowny obraz trafił do miejscowości około 1633 r., jako niegdysiejsza własność papieża Sykstusa V. Przebył więc długą drogę z Włoch. Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem jest niezwykle charakterystyczny - wzorowano na nim późniejsze obrazy, m. in. Matki Boskiej Kalwaryjskiej, czczony w Kalwarii Zebrzydowskiej. Koronacji Matki Boskiej Myślenickiej koronami papieskimi dokonał 24 sierpnia 1969 r. ks. kard. Karol Wojtyła. Obraz umieszczony jest w ufundowanej w latach 1642-46 przez hetmana Stefana Koniecpolskiego wczesnobarokowej kaplicy.

Liber beneficiorum Jana Długosza z lat 1325-27 zawiera pierwsze informacje o parafii myślenickiej. Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny wybudowano w 1465 r. Historycznie pierwsza na terenie parafii, drewniana świątynia znajdowała się natomiast na miejscu obecnego, postawionego w l490 r. gotyckiego kościoła św. Jakuba Apostoła, który obecnie stanowi część cmentarza. We wnętrzu cmentarnej świątyni ukryty jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany przez Jana Jerzyczka, artystę z Kalwarii Zebrzydowskiej, autora większości obrazów na tamtejszych dróżkach.

do góry strony


Dobczyce
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Dobczycach (górny)


Kapliczka przydrożna w Dobczycach
Parafia dobczycka to dwa kościoły - górny, pochodzący z XIX w., noszący imię św. Jana Chrzciciela oraz dolny, wybudowany w roku 1949 pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, który powstał po rozbudowie kaplicy zlokalizowanej wcześniej na tym miejscu. Na najwyższym wzniesieniu na terenie parafii stoi metalowy krzyża upamiętniający jubileusz 2000 lat chrześcijaństwa.

Jan Długosz w swoich pismach wymienia biskupa Iwo Odrowąża, jako założyciela parafii w 1225 r. W środku miasta około 1590 r. wzniesiono świątynię, najprawdopodobniej fundowaną przez starostę dobczyckiego Sebastiana Lubomirskiego. Służyła ona parafii do 1790 r., kiedy to z powodu zniszczeń została zamknięta. Przez 26 lat nabożeństwa odbywały się w ratuszu miejskim, a od 1816 w kaplicy. Zezwolenie na postawienie nowego kościoła parafia otrzymała w 1820 r. Prace rozpoczęto w 1828 r. Rozebrano starą świątynię, by na jej miejscu wybudować nową. Jako budulca użyto kamienia z murów zamkowych. Właściciel Dobczyc - Jan Turnau, a później jego syn Jakub byli głównymi przedsiebiorcami prac, które z powodzeniem ukończono w 1834 r. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela (również patrona miasta Dobczyce) wzniesiony jako budowla klasycystyczna jest już trzecią świątynią na tym miejscu. Odbywają się tu obecnie - oprócz nabożeństw - wystawy i koncerty, m. in. upamiętniające kolejne rocznice urodzin Ojca Świętego. Wnętrze wykorzystywane jest od maja do listopada. W pobliżu kościoła św. Jana Chrzciciela stoi stupięćdziesięcioletnia dzwonnica z trzema dzwonami, z których najstarszy, poświęcony Janowi Chrzcicielowi, pochodzi z 1504 r.

W Dobczycach pozostaje jeszcze jedno miejsce sakralne warte zauważenia - małe, skromne, ale o wyjątkowym nastroju. Jest to kaplica mieszcząca się w ruinach trzynastowiecznego zamku. Znajduje się w niej siedemnastowieczna rzeźba Chrystusa Frasobliwego oraz kamienny krucyfiks, zwany od charakterystycznego wyrazu twarzy postaci Jezusa "Uśmiechniętym".

do góry strony


Zakliczyn
Kościół w Zakliczynie
Zakliczyn jest ciekawą miejscowością ze względu na stojacy tu modrzewiowo-sosnowy, datowany na 1774 rok kościół z łaskami słynącym olejnym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem Różańcowej, zwanej Zakliczyńską. Wizerunek jest ukoronowany koronami biskupimi, ma na sobie drewnianą sukienkę ze złotymi i srebrnymi zdobieniami. Konsekracja świątyni miała miejsce w 1776 r.

Pierwsze wzmianki o parafii Wszystkich Świętych pochodzą z 1325 r. Jej granicę terytorialną wyznacza wyniosły stojący na pagórku krzyż oraz zasięg dźwięku dzwonów, z których najstarszy - "Polonus" - pochodzi z 1761 r.

do góry strony


Dziekanowice
Stary kościół w Dziekanowicach
Dziekanowice to miejscowość położona na wzgórzu nad doliną Raby. Stary kościół parafialny pw. śś. Mikołaja i Marii Magdaleny pochodzi z początku XIII w. i stanowi najstarszy zabytek w Małopolsce na południe od Krakowa. W tymże obiekcie wisiał dawniej łaskami słynący obraz Matki Bożej Dziekanowskiej. Gdy wybudowano nową świątynię pw. Macierzyństwa NMP cenny obraz do niej przeniesiono. Ona też, jako jedyne w Polsce sanktuarium pod tym wezwaniem (ustanowione 29 września 1998 r. przez ks. kard. Franciszka Macharskiego) stała się celem pielgrzymek.

Cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem przywędrował do parafii dziekanowskiej najpewniej w połowie XVII w., kiedy to prowadzono przebudowę starej świątyni. Tytuł Macierzyństwa NPM otrzymał na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej w 1943 r. Jest to również data nadania tegoż tytułu parafii.

Wzmianki o parafii dziekanowickiej można znaleźć w różnych dokumentach od roku 1226 począwszy. Informacje o niej pojawiają się również w Kalendarzu Krakowskiem krakowskiej biblioteki kapitulnej (1253 r.), a także w spisie świętopietrza z lat 1325-1327.

Dawny kościół parafialny został ufundowany przez Kazimierza Sprawiedliwego prawdopodobnie w latach 1150-1190. Najstarsza jego część pochodzi z X w. - do dzisiejszego dnia zachowały się prawie wszystkie jego romańskie elementy architektoniczne. Wewnątrz znajdują się fragmenty XII-wiecznych polichromii, zniszczonych w 1914 i 1926 r. Staremu kościołowi towarzyszy dzwonnica, w której wisi zabytkowy dzwon Święty Walenty z 1765 r.

Znana jest historia cudownego ocalenia parafii podczas II wojny światowej: Niemcy otoczyli dziekanowickie wzgórze. Mieszkańcy wsi obawiając się najgorszego zaczęli gorąco modlić się do Matki Bożej. Wówczas hitlerowcy się wycofali.

Najnowsza dzieje parafii tu budowa nowego kościoła i udział lokalnej społeczności w tym przedsięwzieciu. Mimo rozmaitych kroków podejmowanych przez władzę komunistyczną, która nie chciała dopuscić do jego realizacji, świątynia została poświęcona 24 września 1966 r. przez arcybiskupa Karola Wojtyłę. Uroczystości towarzyszyło przeniesienie cudownego obrazu. 29 września 1991 r. wizerunek koronowano (choć było to prawdopodobnie jedynie powtórzenie aktu, który miał już miejsce w XVII w.). Korony poświęcił Jan Paweł II 13 sierpnia 1991 r., podczas pielgrzymki do Polski. Stara świątynia, choć stanowiąca tak wielką materialną i niematerialną wartość, popada w ruinę.

do góry strony


Wiśniowa
Kościół w Wiśniowej
W Wiśniowej należy zwrócić uwagę na zbudowany około 1730 r. a konsekrowany w 1747 r. kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina biskupa. Stoi on wraz z towarzyszącą mu osiemnastowieczną dzwonnicą wśród starych lip. Sercem bogato złoconego wnętrza świątyni jest czczony obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Parafianie i proboszcz niezwykle dbają o kościół - regularnie przeprowadzane są kolejne etapy jego konserwacji i modernizacji. Kardynał Karol Wojtyła przebywał w Wiśniowej pomiędzy 26 a 28 września 1970 r.

do góry strony


Szczyrzyc
Matka Boska Szczyrzycka


Klasztor oo. Cystersów w Szczyrzycu
Szczyrzyc zasługuje na uwagę przede wszystkim ze względu na znajdujący się tu od XIII-wieczny klasztor oo. Cystersów. Miejscowość leży w dolinie Stradomki, u podnóża Cietnia i Księżej Góry. Ojcowie sprowadzili się do Szczyrzyca w 1234 r., wcześniej rezydowali w Ludźmierzu na Podhalu. Najtrudniejszym okresem w historii opactwa był czas zaborów - Austriacy formalnie je wtedy zlikwidowali. Dzisiaj, choć zakon w Szczyrzycu funkcjonuje, część należących do niego budynków nie pełni już swojej roli. Nieczynny jest browar, jednakże podobno dawna receptura przetrwała i według niej pod Kielcami produkowane jest piwo Frater. Część zabudowań spełnia funkcję muzeum militariów (polskich, tureckich, francuskich...) i malarstwa.

Zbudowany na planie krzyża kościół skrywa w swym wnętrzu oprócz cennych starych ksiąg cudowny obraz Matki Bożej. Za świątynią znajduje się ogród z malowniczo usytuowanymi stacjami drogi krzyżowej i przykrytym niestety dość nieciekawym zadaszeniem z blachy falistej ołtarzem polowym oraz dzwonnicą. Na uwagę zasługuje stojąca wśród drzew niewielka kamienna rzeźba Chrystusa frasobliwego.

Budowle cysterskie ocenia się jako będące wyrazem duchowego poszukiwania wspólnoty. Architektura ta odrzuca bogactwo, nierozłącznie łączy się z wiarą. Budynek klasztorny w jednoznaczny, funkcjonalistyczny sposób zostaje podporządkowany funkcji pracy i modlitwy. Swe fascynacje cysterskimi rozwiązaniami zdradzali m. in. wielcy architekci - Le Corbusier i Fernand Pouillon.

do góry strony


Gdów
Ścieżki różańcowe koło kościoła w Gdowie
Gdów jest wsią będącą niegdyś własnością rodów Wielopolskich i Lubomirskich, posiadającą zabudowę charakterystyczną dla małego miasteczka. Tutejszy kościół pochodzi z przełomu XIII i XIV w. Znajduje się w nim osiemnastowieczny cudowny obraz Matki Boskiej Gdowskiej - kopia starszego, namalowanego prawdopodobnie wcześniej niż w XV w. W sierpniu 2004 roku przy kościele otwarto dróżki różańcowe. W murze okalającym świątynię znajduje się warta uwagi pielgrzyma kapliczka. Budynek plebani pochodzi z XIX w.

Podobno Matka Boska Gdowska dwukrotnie ocaliła życie polskiemu królowi Władysławowi Warneńczykowi - ofiarował on parafii (prawdopodobnie jako wotum dziękczynne) roczną daninę z królewskich dóbr niepołomickich.

Na miejscowym cmentarzu znajduje się ciekawy obiekt - kopiec-mogiła powstańców z 1846 r. Parafia gdowska nosi imię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i od kilku lat pełni rolę sanktuarium.

do góry strony


Znakomita czytelnia karmelitańskaZnakomita czytelnia karmelitańska Szukałem Was, teraz przyszliście do mnie.

Uroczy pensjonacik w Rabce, wczasy dla dzieci zimą i latem. TEL. 018 268 50 10

Gość

Część zdjęć i tekstu zamieszczonego na tej stronie pochodzi z:
- pracy dyplomowej Alicji Stobieckiej "Szlak Kontemplacji Twórczej Dorzecza Raby" obronionej w 2004 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej,
- pracy magisterskiej Wojciecha Hyli "Rzeczpospolita i Nasz Dziennik wobec kultu maryjnego w Polsce" obronionej w 2005 r. w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Słuchają Państwo Magnificat Marcina Józefa Żebrowskiego (ok. XVIII w.), cz. I, IV i VIII
w wykonaniu Studium Musicae Cracoviense:

Utwór z płyty AUDITIUM DE COELIS. Jasnogórskie muzykalia.

Copyright © by Wojciech Hyla 2005